REGULAMIN LICYTACJI

Regulamin licytacji XIV Festyn Parafialny „Razem otwórzmy drzwi”

1.  Usługi i fanty na aukcję może przekazać każdy. Oferty swoich usług i przedmiotów można umieścić samodzielnie lub poprosić o pomoc Administratorów. Oferta powinna zawierać: logo usługi lub zdjęcie oferowanego przedmiotu, krótki opis, a także proponowaną cenę wywoławczą oraz koszty wysyłki.

Należy także umieścić informację czy koszty wysyłki ponosi Darczyńca czy Kupujący. W przypadku licytacji związanych z usługami / ofertami cukierniczymi lub gastronomicznymi należy opisać lokalizację oznaczoną znakiem # (np. #Piła)

2. Licytację podbijamy minimum o 5 zł (chociaż mile widziane są wyższe kwoty).

3. Aukcje trwają do godziny 22.00 pięć dni od momentu wystawienia oferty. W ogłoszeniu Darczyńca podaje datę rozpoczęcia i zakończenia licytacji. Przykładowo: Aukcja zostaje wystawiona 10.05.2020 r. o godzinie 10:30 – data zakończenia aukcji to 15.05.2020 r. o godzinie 22:00. W przypadku braku licytujących, można aukcję po tym terminie usunąć i umieścić ponownie.
Wystawienie aukcji na dłuższy okres czasu możliwe jest tylko po uzgodnieniu z Administratorami grupy.

4.  Po zakończeniu aukcji Darczyńca oznacza pod postem osobę, która zaproponowała najwyższą kwotę oraz edytuje opis dodając w pierwszej linii: LICYTACJA ZAKOŃCZONA.

Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie 48h od zakończenia aukcji na konto parafialne:

69 1240 3695 1111 0010 9868 8475

 (KONIECZNIE należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz nazwę licytowanego przedmiotu/usługi w polu „Tytuł przelewu”).

To pomaga zidentyfikować wpłatę i odnaleźć siebie na liście.

 Potwierdzenie wpłaty proszę wstawić do Darczyńcy. Jeśli w ciągu 48h kwota nie zostanie wpłacona, wystawiamy przedmiot ponownie, bądź też wygrywa osoba, która zaoferowała kolejną najwyższą kwotę.

5.  Odbiór wylicytowanego przedmiotu odbywa się na zasadzie porozumienia Darczyńcy i Kupującego.

6.  Prosimy o przemyślane oferty (zarówno przez Darczyńców, jak i Kupujących; nie wycofujemy ofert!), rozważny udział w licytacjach i stosowanie się do powyższych zasad.

7.  Przedmioty wylicytowane z odbiorem osobistym, jeżeli nie zaznaczono inaczej, odbierać należy w terminie do 1 tygodnia od zakończenia aukcji (nie dotyczy jeżeli ustalono inaczej z Darczyńcą).

8.  Po zakończeniu licytacji i dotarciu przedmiotu do Kupującego prosimy o zgłoszenie faktu Darczyńcy (Osobie wystawiającej licytację).

9.  W licytacjach mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.

Zakazane jest wystawienie na aukcje zwierząt, alkoholi, używek oraz wyrobów tytoniowych i niebezpiecznych.

Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan wystawionych przedmiotów, wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z osobą wystawiającą przedmiot aukcji.