AKTUALNOŚCI

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Zwycięzca śmierci”.

 

  1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

CZYTANIE

  1. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

        Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

albo:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza:

        Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

  1. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

        Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

PO POSIŁKU

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

MODLITWA

Ojciec rodziny lub przewodniczący:

Módlmy się.

        Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy płaczący„.

 

 

__

 

Komunikat Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka

z okazji 40-lecia Wyższego Seminarium Duchownego

Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

  

Drodzy Siostry i Bracia,

W obecnym czasie, mocno naznaczonym przez pandemię, doświadczamy wszyscy wyzwań, trudów i niepewności. Jednak, pomimo tych niełatwych chwil, chciałbym, abyśmy
w tym tygodniu nie pominęli ważnej dla naszej diecezjalnej wspólnoty rocznicy. W czwartek,
25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzić będziemy czterdziestą rocznicę powstania Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, miejsca,
w którym do posługi kapłańskiej w naszych parafiach przygotowała się większość naszych księży.

Proszę Was gorąco, aby dzień rocznicy, ale także cały najbliższy tydzień był czasem szczególnej modlitwy za seminarium i sprawę powołań do kapłaństwa w naszej diecezji. Niech będzie to modlitwa wspólna, w mszalnej modlitwie wiernych, w drogach krzyżowych
i nabożeństwach bliskich każdej ze wspólnot. Niech będzie to także modlitwa indywidualna każdego z nas.

W tej modlitwie pragniemy ogarnąć wszystkich, którzy na przestrzeni minionych czterdziestu lat współtworzyli to miejsce: księży, osoby życia konsekrowanego i świeckich, którzy posługiwali, jako wychowawcy, spowiednicy, wykładowcy, budowniczowie i pracownicy administracji, lekarze, pracownicy biblioteki, kuchni i pralni, konserwatorzy, kierowcy. Pamiętajmy o wszystkich ofiarodawcach i niosących pomoc naszemu seminarium. Przede wszystkim, w duchu dziękczynienia i jednocześnie prośby, pragniemy się wstawiać za wszystkimi alumnami, którzy przyjęli święcenia kapłańskie i tymi, którzy w seminarium odkryli inne powołania. Nie zapominajmy także o niezawodnej w swoich modlitwach i ofiarach Rodzinie Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego.

Niech Pan dalej czuwa nad teraźniejszością i przyszłością tego szczególnego dla naszego Kościoła miejsca. Niech prowadzi do niego serca odważne i hojne, gotowe podjąć kapłańską posługę wobec sióstr i braci, którzy dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują Boga i Jego miłości.

Z zapewnieniem o modlitwie

+ Edward Dajczak, Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

 

 

__