ZESPÓŁ I SCHOLA

Dziecięca schola parafialna – istnieje również od pierwszych lat istnienia parafii. Obecnie liczy ok. 20 dzieci i jest prowadzona przez kilkoro dorosłych. W początkach istnienia scholę prowadzili ks. Janusz Brzoskoks. Tomasz Staszkiewicz oraz p. Piotr Megger, p. Agata Przemieniecka i p. Piotr Smagur. Schola dziecięca ubogaca swoim śpiewem w niedzielę liturgię Mszy świętej z udziałem dzieci o godz. 12.30.

Próby scholi, na które serdecznie zapraszamy, odbywają się w niedzielę o godz. 11.30 w salce parafialnej. Co pewien czas organizowane są dla scholi spotkania integracyjne i inne zabawy, m.in. coroczne dekorowanie pierników, szykowanie ozdób świątecznych i inne.

Zespół Młodzieżowy – to najmłodsza i ciągle ewaluująca wspólnota naszej Parafii. Zespół powstał w roku 2010 i był początkowo prowadzony przez Katarzynę Idec, a następnie trud prowadzenia podjęła Karolina Zaliszewska. Niestety z różnych powodów historia Zespołu była pełna różnych wzlotów i upadków. Obecnie Zespół zawiesił swoją działalność, dotychczasowa młodzież wyjechała na studia, a na chętnych, którzy chcą stworzyć zespół cały czas czekamy.

budowa kościoła