RADA PARAFIALNA

Rada Parafialna – dzieli się na radę budowlaną i radę duszpasterską, liczy około 20 osób. Zadaniem Rady parafialnej jest szeroko zakrojona pomoc w całościowym funkcjonowaniu Parafii.

W skład rady wchodzą: ks. Proboszcz, jego współpracownik oraz świeccy członkowie Rady Parafialnej, którzy reprezentują całą wspólnotę parafialną. Siedziba Rady Parafialnej mieści się na terenie parafii.

W radzie obecni są przedstawiciele każdej z grup społecznych parafii: emeryci, renciści, osoby żyjące samotnie oraz małżeństwa. Odznaczają sie odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością, są zaangażowani  w życie parafii.

Główna funkcja Rady Parafialnej polega na współpracy z duszpasterzami w podejmowaniu inicjatyw, które wiążą się z życiem wspólnoty parafialnej. Są to sprawy bieżące, jak i przedsięwzięcia związane z innymi wydarzeniami, rocznicami, festynem parafialnym. Rada omawia również sprawy materialno-gospodarcze parafii.

budowa kościoła