Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca – liczy 4 Róże Różańcowe (2 w Starej Kaplicy i 2 w Nowej Kaplicy), które otaczają codzienną modlitwą sprawy Kościoła powszechnego oraz całej parafii.

Spotkania połączone z nabożeństwem i Mszą świętą mają członkowie poszczególnych Róż Różańcowych w następującym porządku:

  •  w Starej Kaplicy w I niedzielę miesiąca o godz. 9.00
  •  w Nowej Kaplicy w I czwartek miesiąca o godz. 17.00

Opiekunem Wspólnoty jest Ks. Proboszcz Mieczysław Dzikowski.

 

Wspólnota Żywego Różańca gromadzi się także na adoracji Najświętszego Sakramentu w Nowej Kaplicy w każdy czwartek o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do włączenia się w modlitwę różańcową i czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu.

budowa kościoła