POKUTA

Wezwanie Chrystusa do ciągłego nawracania jest skierowane również do wszystkich chrześcijan ze względu na słabość ludzką. To nawracanie ma na celu przede wszystkim:
  •  wewnętrzną przemianę życia (ma poprawiać moją relację z Bogiem, głębsze przeżywanie wiary)
  •  zerwanie z grzechem
  •  postanowienie poprawy (nie tylko myślne, ale także konkretne) oraz nadzieję na miłosierdzie Boże
  •  Grzech ciężki zrywa naszą jedność z Bogiem oraz narusza naszą jedność z Kościołem (bo każdy nasz grzech dotyka nie tylko mnie, bliźniego, ale każdego w Kościele). Bóg w sakramencie spowiedzi przez posługę kapłana odpuszcza nam grzechy. Częste przystępowanie do sakramentu pokuty ma na celu nie tylko odpuszczenie grzechów, ale także umocnienie na drodze nawrócenia.

 

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest każdego dnia 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Okazja do spowiedzi również w I piątek miesiąca od godz. 17.00.

W obu naszych kaplicach sakrament pokuty i pojednania celebrujemy w oddzielnych pomieszczeniach z konfesjonałem. W te dni, w których Msza św. poprzedzona jest nabożeństwem okazja do spowiedzi przed nabożeństwem lub w trakcie jego trwania.