DOMOWY KOŚCIÓŁ

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinną wspólnotą świeckich w Kościele, działającą w ramach Ruchu Światło-Życie. Założycielem Domowego Kościoła był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Domowy Kościół pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

Wspólnota składa się z Kręgów Rodzin. Krąg tworzy kilka małżeństw (4-7) pragnących wzajemnie się wspomagać w dążeniu do budowania w swoich rodzinach „Domowego Kościoła”. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego wzrost duchowy, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Kręgiem opiekuje się kapłan, który służy wsparciem i pomocą duchową. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim codziennym życiu.

Więcej na stronie www.dk.oaza.pl

Opiekunem wspólnoty Kościoła Domowego jest ks. proboszcz Mieczysław Dzikowski.

Gorąco zapraszamy wszystkie małżeństwa.

budowa kościoła