CARITAS PARAFIALNA

Caritas Parafialna – wspólnota niewielka, bo licząca zaledwie kilka osób, ale prężnie działająca w sferze niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym w parafii. Prezesem parafialnej Caritas jest p. Wiesław Bartoszewicz.

Działalność Caritas obejmuje: rozdawanie żywności osobom potrzebującym, zbieranie żywności w sklepach przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, zbieranie i rozdzielanie przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich na początku roku szkolnego, przeprowadzanie wraz z wolontariuszami festynu parafialnego, którego dochód jest przeznaczony na budowę kościoła, prowadzenie salki parafialnej dla dzieci i młodzieży, pomoc doraźna dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

budowa kościoła