BIERZMOWANIE

UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA SAKRAMENTU

BIERZMOWANIA ODBĘDZIE SIĘ

18.04.2024 – godz. 18:00

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w II półroczu 7 klasy szkoły podstawowej (dawniej II klasy gimnazjum). Rodzice wraz z kandydatem, po wcześniejszym ustaleniu, spotykają się na indywidualną rozmowę z duszpasterzem.

W klasie 8 szkoły podstawowej (dawniej III gimnazjum) i pierwszej ponadpodstawowej(dawniej ponadgimnazjalnej) uczestniczą w spotkaniach w grupach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych i rekolekcjach dla kandydatów przed bierzmowaniem.

WSKAZANIA BISKUPA DIECEZJALNEGO DOTYCZĄCE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Proszę zwrócić uwagę na kilka elementów, które odnoszą się do sakramentu bierzmowania w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i dotyczą sprawowania tego sakramentu przez wszystkich biskupów naszej diecezji.

1.  Imię i świadek bierzmowania.

II Polski Synod Plenarny w rozdziale „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II” we wskazaniach i zaleceniach synodalnych w punkcie 113 rozporządza: „Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałości życia chrześcijańskiego. Chrzestny powinien być świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem. Nie wyklucza się jednak wyboru osobnych świadków, zwłaszcza jeśli byliby to rodzice”.

Zgodnie ze wskazaniami KEP dotyczącymi przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania: „świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego”.

W związku z powyższym rozporządzam, aby – stosując się do zaleceń Synodu – kandydat zachował imię chrzcielne (jeśli jest to imię świętego), a świadkiem, w miarę możliwości, był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

2. Zgodnie z praktyką stosowaną już w ubiegłym roku w sakramencie bierzmowania, podczas namaszczenia krzyżmem, uczestniczą również rodzice (rodziny). W związku z tym należy tak przygotować liturgię sakramentu, aby umożliwić rodzicom (rodzinom) towarzyszenie kandydatowi do bierzmowania.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

budowa kościoła