NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest po wcześniejszych ustaleniach z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, a w nagłych przypadkach również kontakcie telefonicznym.

Odwiedziny chorych i starszych Parafian.

Naszych Parafian, którzy nie mogą chodzić do kościoła odwiedzamy co miesiąc, w pierwszą sobotę. Przynosimy im Najświętszy Sakrament, aby mogli zjednoczyć się z Panem Jezusem w Komunii świętej. Mogą też skorzystać z sakramentu pokuty isakramentu namaszczenia chorych.

Udajemy się do nich także przed świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego, aby umocnieni sakramentami świętymi mogli w pełni przeżywać największe chrześcijańskie uroczystości (datę odwiedzin podajemy w ogłoszeniach duszpasterskich).

Jak zaprosić kapłana do chorego?

Może to uczynić sam chory (telefonicznie) lub ktoś z jego rodziny w kancelarii lub zakrystii.

Co trzeba przygotować na wizytę kapłana z Najświętszym Sakramentem?

Należy  przygotować w pokoju chorego:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • świece i krzyż,
  • naczynie z wodą święconą i kropidło.

Po wcześniejszym uzgodnieniu chory może także przyjąć sakrament namaszczenia.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

  • Jeśli jest poważna choroba.
  • Osobom starszym wiekiem.
  • Przed operacją medyczną.
  • Nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM !

budowa kościoła