CHRZEST

Sakramentu chrztu św. udzielamy w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00. Wyjątkiem od tej zasady są miesiące, w których przypadają święta Zmartwychwstania Pańskiego oraz Bożego Narodzenia.

W piątek poprzedzający III niedzielę m-ca odbywa się nauka dla rodziców i chrzestnych w kaplicy o godz. 18.30.

Rodzice z wyprzedzeniem zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Przynoszą ze sobą:

  • akt urodzenia
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych (jeśli są spoza parafii)
budowa kościoła