HISTORIA PARAFII

Parafia została erygowana 10.08.1993 roku przez ówczesnego biskupa diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Czesława Domina. Została wydzielona z części Koszyc należących wcześniej do parafii św. Rodziny.

Pierwszym proboszczem parafii został ks. Janusz Brzosko (1993 – 2000). Początkowo miejscem nabożeństw i Mszy świętych były pomieszczenia mieszkalne udostępnione przez państwa Pelc na ulicy Wałeckiej. Z czasem zostało wydzierżawione pomieszczenie po byłej szwalni przy Alei Niepodległości 148, gdzie została otworzona kaplica (dziś zwana Starą Kaplicą) i niewielkie dwupokojowe mieszkanie dla księdza Proboszcza. Oprócz tworzenia nowej parafii w Pile na Koszycach rozpoczęto również działania zmierzające do wybudowania kościoła parafialnego na powstającym nowym osiedlu mieszkaniowym w Pile na Zielonej Dolinie.

Drugim proboszczem parafii został ustanowiony przez biskupa Mariana Gołębiewskiego ks. Antoni Łabędź (2000 – 2002), który kontynuował i rozwijał pracę swego poprzednika tworzenia i budowania parafii.

Trzecim proboszczem parafii został ks. Dariusz Jakubek (2002 – 2005) ustanowiony 31.01.2002 roku. Rozpoczął budowę domu parafialnego i kaplicy (zwanej dziś Nową Kaplicą) na osiedlu Zielona Dolina. Od września roku 2004 zostaje też ustanowiony wikariusz w parafii, którym jest ks. Tomasz Staszkiewicz (2004 – 2005). Księża zamieszkują też w oddanej do użytku części nowej plebani na osiedlu Zielona Dolina.

Obecnym proboszczem parafii jest ks. Mieczysław Dzikowski, który został ustanowiony 17.03.2005 roku przez ówczesnego biskupa diecezji Kazimierza Nycza.

Dnia 27.08.2005 roku nowym wikariuszem parafii został ks. Krzysztof Karwasz. Księża kontynuowali tworzenie i integrowanie tworzącej się ciągle nowej wspólnoty parafialnej oraz dokańczanie ciągle jeszcze nieskończonego budynku domu parafialnego. W roku 2006 rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego.

Kalendarium

Rok 1993 Proboszcz ks. Janusz Brzosko

10.08.1993 r. powstanie parafii; patronem jest św. Rafał Kalinowski; parafia liczy 1150 wiernych,
12.09.1993 r. U pani Malinowskiej przy ul. Niepodległości odbyło się pierwsze spotkanie parafian (ok. 40 osób)
02.11.1993 r. Adaptacja budynku na tymczasową kaplice ul. Wałecka 7 u państwa Pelców
20.11.1993 r. Pierwszy Odpust Parafialny przy ul. Wałeckiej 5
28.11.1993 r. O godz 9 odbyła się uroczystość poświecenia kaplicy ul. Wałecka 7

Rok 1994

03.01.1994 r. Rozpoczęcie pierwszych wizyt duszpasterskich „kolęda”
08.05.1994 r. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w parafii – przyjmuje siedemnaścioro dzieci
21.05.1994 r. Pierwszy Sakrament Bierzmowania udzielony w parafii przez ks. bp Tadeusza Wrno
30.06.1994 r. Parafia staje się użytkownikiem lokalu należącego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Al. Niepodległości 148
14.09.1994 r. Uroczystość Poświecenia Kaplicy i uroczysta msza św. odprawiana w świeto Podnoszenia Krzyża Swiętego
19.11.1994 r. Uroczystość Odpustowa parafii, którą uświetnił chór z Zakrzewa

Rok 1995

08.01.1995 r. Wystawienie Jasełek pt. „Z pokłonem Bożej Dziecinie” – występ dzieci z parafii.
22.01.1995 r. Wysłanie listu do Ojca Świętego Jana Pawła II od wszystkich dzieci i młodzieży z Parafii Rafała Kalinowskiego w Pile
31.10.1995 r. Parafia nabyła na wieczyste użytkowanie grunt pod budowę ośrodka duszpasterskiego przy ul Tartacznej o powierzchni 58 arów i 62 m kw

Rok 1997

02.03.1997 r. Spotkanie organizacyjne chłopców, którzy chcą stworzyć parafialną drużynę piłki nożnej,
02.06.1997 r. Wyjazd do Gorzowa na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II,

Rok 1999

01.03.1999 r. Odsłona pierwszej strony internetowej parafii,

Rok 2000 Proboszcz ks. Antoni Łabędź

sierpień 2000 r. Dekretem ks. bpa Ordynariusza Mariana Gołębiewskiego
ks. Antoni Łabędź został mianowany proboszczem parafii.

Rok 2001

Od 20 maja Msza św. o godz. 12 jest odprawiana na działce budowlanej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Tartacznej. Msza odbywa się trawie a parafianie głownie ci mieszkający na Zielonej Dolinie przynoszą z sobą krzesła czy taborety.

Rys. 1.1. Zdjęcie placu pod budowę kościoła

Rok 2002 Proboszcz ks. Dariusz Jakubek

luty 2002 r. Rada parafialna przyjęła koncepcję kościoła znaną już w parafii i postanowiła
rozpoczęcie starań mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę.

marzec 2002 r. W fazie realizacji jest projekt nowej świątyni. Każdego miesiąca zbierane są składki na budowę kościoła.

Źródło: projekt Państwa Grażyny i Mieczysława Kozaczko – architekci
Rys. 1.2. Wizualizacje projektu świątyni. Widoki z boku i środka.

maj 2002 r. Przy udziale parafian wytyczono kawałek placu przy ul. Kazimierza Wielkiego wyłożono polbrukiem.

Rys. 1.3. Plac gdzie odbywała się msza święta. W oddali widać miejsce gdzie powstanie świątynia.

czerwiec 2002 r. Projekt budowy kościoła został oddany do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uroczystości Bożego Ciała odbyły się wspólnie z parafią Bożego Miłosierdzia z Jadwiżyna.
W procesji uczestniczyły dwie parafie i to wyjątkowo licznie.

Rys. 1.4. Uroczysta msza święta na placu gdzie powstanie kościół.

Uzyskano pozwolenie na budowę kościoła.
Parafia jest bardzo wdzięczna Państwu Grażynie Grażynie Mieczysławowi Kozaczko – architektom projektu,
którzy swoją pracę ofiarowali jako dar na nową świątynię. Rozpoczynają się intensywne prace na placu budowy.

Rys. 1.5. Prace przy budowie nowej świątyni

grudzień 2002 r. Po raz pierwszy odprawiona została tzw. Pasterka w nowej kaplicy

Rys. 1.6. Pierwsza pasterka w kaplicy.

Rok 2003

styczeń 2003 r. Ze sprawozdania kolędowego wynika, że w parafii mieszka około 950 rodzin, kolędę przyjęło 657 rodzin. Budowę kościoła wspiera 246 rodzin poprzez składanie comiesięcznej składki.
Ponadto każda trzecia taca miesiąca jest przekazywana na konto budowy kościoła,

maj 2003 r. Po raz pierwszy odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w nowej kaplicy. Do Komunii przystąpiło 23 dzieci.
czerwiec 2003 r. Uroczystość Bożego Ciała. Procesja z parafią Bożego Miłosierdzia z Jadwiżyna

Rys. 1.7. Wspólna procesja dwóch parafii.

Rok 2004

5.06.2004 r. Festyn Rodzinny zorganizowany przez parafian. Podczas festynu, obok gier i zabaw odbywały się loteria fantowa i konkursy plastyczne. Uczestników zespołu gościli w swoich domach parafianie. Panie przygotowały mnóstwo ciast, ze sprzedaży których zasilono konto bankowe.
Źródło: kronika parafialna

Rys.1.8. Zdjęcie z festynu parafialnego.

Rok 2005 Proboszcz ks. Mieczysław Dzikowski

Rys.1.8. Remont starej kaplicy – lato rok 2005.

Rys.1.8. Zakładanie pompy ciepła w nowej świątyni – lato rok 2006.

Rys.1.8. Postępy w budowie świątyni – rok 2006.

Rys.1.9. Stan budowy na koniec roku 2007.

Rys.1.10. Stan budowy kościoła w połowie roku 2008.

budowa kościoła